Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.szelvedo-fenyszoroklinika.com

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat

Szélvédő javítás - Fényszóró polírozás


Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Jelen Szabályzat a Windscreen Clinic Kft. és a

www.fenyszoroklinika.hu

www.szelvedoklinika.hu

www.szelvedo-klinika.blog.hu

www.fenyszoroklinika.blog.hu  weboldalakhoz, valamint a

https://www.facebook.com/szelvedojavitas.fenyszoro.polirozas.mosonmagyarova/

https://www.facebook.com/Szelvedo.javitas.fenyszoro.polirozas/

https://www.facebook.com/szelvedo.javitas.fenyszoro.polirozas.budapest.erd/

https://www.facebook.com/szelvedo.javitas.fenyszoro.polirozasa/

https://www.facebook.com/Szélvédő-Klinika-Székesfehérvár-767542790117569/

Facebook oldalakhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra, adatkezelésekre terjed ki és az ügyfelek, munkavállalók által, önkéntes hozzájárulásukkal megadott adatainak tárolására, kezelésére vonatkozik.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk,

kivételt képeznek ez alól a Rendszerüzenetek.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.
Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Bevezetés

Windscreen Clinic Kft. – (26166636-2-08, 9034 Bodonhely, Dózsa György utca 47.) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a szolgáltatások igénybevevőjével, a munkavállalókkal) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv.  6.  § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az  adatkezelő  vagy  harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítése  céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az   adatkezelés   adatvédelmi   nyilvántartásba   vételének   van   helye,   az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen Szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A módosítások a szelvedoklinika.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen Szabályzat és az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat, mint melléklet, a Megbízási Szerződés részét képezi.
Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Fogalmak

 1. érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés.
 8. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
 9. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 13. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi
 14. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 16. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió es tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 17. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 18. gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése es terjesztése. 
  Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Jogszabályok

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

–     Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

–  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info. Tv.)

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

–    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.

–  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

–  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

–  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Adatkezelő adatai

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Adatkezelő adatai:

 • Név: Windscreen Clinic Kft.
 • Cím: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.
 • Adószám: 26166636-2-08
 • Cégjegyzék szám:08-09-029478
 • Bejegyző bíróság: Győr
 • Telefon: 06 20 518 22 94
 • Email: windscreenclinics(kukac)gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Név:
 • Cím:
 • Adószám:
 • Telefon:
 • Email:

Az adatvédelmi tisztviselő:

 1. a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai részére az adatvédelmi jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 2. b) ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is
 3. c) kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését
 4. d) együttműködik a Hatósággal
 5. e) adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele [GDPR 39. cikk]

Az adatok tárolása

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek – ideértve azon munkavállalókat is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá.   Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani.   Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flash (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.

Weblap működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Virtuális asszisztens szolgáltatások, Képzések

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

WEBLAP, REGISZTRÁCIÓ

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
 2. a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés céljaA honlapot látogató ügyfelek/látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele. Információnyújtás, kapcsolattartás, ügymenetek felgyorsítása.
Az adatkezelés jogalapjaönkéntes hozzájárulás
Az érintettek köreA weboldalra, látogató és a weblapon, regisztrált valamennyi érintett.
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         telefon·         regisztráció időpontja·         regisztrációkori IP cím
Az adatok forrásaA weboldalra, látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  – e-mail útján a windscreenclinics(kukac)gmail.com e-mail címen.

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Az adatkezelés céljaAz érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapjaérintett hozzájárulása
Az érintettek köreMinden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         telefonszám·         cím, szállítási cím·         információkérés konkrét tartalma·
Az adatok forrásaMinden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeA cél megvalósulásáig

AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés céljaAz érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapjaérintett hozzájárulása
Az érintettek köreMinden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         telefonszám·         cím, szállítási cím·         árajánlathoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma·         árajánlathoz szükséges igényelt szállítási és teljesítési határidő·         speciális igények
Az adatok forrásaMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeAz ajánlat érvényességi idejének lejárta.
 1. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

Az adatkezelés céljaMegbízási Szerződés kötése az érintettel a szolgáltatások igénybevételéhez, a Szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapjaérintett hozzájárulásaszerződés teljesítése
Az érintettek köreMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         telefonszám·         cím, szállítási cím·         speciális igények·         rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma·         szállítási vagy teljesítési határidő·         díjfizetés módja és fizetési periódusok·         kedvezmények·         díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrásaMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeA Törvény által meghatározott megőrzési határidő

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

SZÁMLÁZÁS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

Az adatkezelés céljaMegbízási Szerződés megvalósulása, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapjaszerződés teljesítése
Az érintettek köreMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         telefonszám·         cím, szállítási cím·         speciális igények·         rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma·         szállítási vagy teljesítési határidő·         díjfizetés módja és fizetési periódusok·         kedvezmények·         díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
Az adatok forrásaMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeA Törvény által meghatározott megőrzési határidő

Szélvédő javító: Szélvédő javítás – fényszóró polírozás élettartam garanciával 2006-óta!

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS – ÜGYFÉLADATOK

Az adatkezelés céljaA regisztrálta ügyfelek számára információnyújtás, árajánlattétel, kapcsolattartás és a következő vásárlásnál történő azonosítás a megrendelés ügymenetének felgyorsítása.
Az adatkezelés jogalapjaérintett beleegyezése
Az érintettek köreminden regisztrált ügyfél
Adatkategóriák·         név·         cím·         szállítási cím·         e-mail cím·         telefonszám
Az adatok forrásaminden regisztrált ügyfél
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeAz utolsó belépést követő 6 hónap

Az adatok módosítását és törlését a windscreenclinics@gmail.com e-mail címen, illetve levélben: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.címen, vagy a 06 20 540 65 45 telefonszámon lehet kezdeményezni.

MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az adatkezelés céljamunkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése
Az adatkezelés jogalapjatörvényi felhatalmazás
Az érintettek köreWindscreen Clinic Kft. munkavállalói
Adatkategóriák·         név, születési név·         anyja leánykori neve·         születési hely·         születési idő·         családi állapot·         adóazonosító jel·         TAJ-szám·         állampolgárság·          magyarországi bankszámlaszám·         állandó lakcím·         tartózkodási cím·         postázási cím·         aláírás·         végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya·         személyes dokumentumok fénymásolata·         nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról·         fizetés és bérszámfejtési adatok,·         teljesítmény és előmenetelre való alkalmasság munkahelyi pozíció / előrelépések·         munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk·         korábbi munkahelyek adatai,·          a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk·          fegyelmi intézkedésre és felelősségre vonatkozó adatok·         tréning, képzések, tanfolyamok·         eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ,·         a jogszabály által előírt mértékben hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából)·         nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj igénybevételéről
Az adatok forrásaWindscreen Clinic Kft. munkavállalói
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Könyvelő, Valics Zsuzsanna
AdatfeldolgozóOpen Tax Bt. 9023 Győr, Földes Gábor út 28.
Történik adattovábbítás harmadik országba?nem
Az adat védelmének módjapapír alapú iratok esetén: zárható iratszekrényelektronikus formában tárolt iratok esetén: jelszóval, tűzfallal megfelelően védett számítógépen
Az adatok törlésének határidejevonatkozó, hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az adatkezelés céljaa megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
Az adatkezelés jogalapjaérintteti hozzájárulás
Az érintettek köreWindscreen Clinic Kft. –hoz önéletrajzukat beküldő személyek
Adatkategóriáknév – születési dátum – anyja neve – lakcím – képzési adatok – fénykép – az érintett által megadott egyéb adatok
Az adatok forrásaWindscreen Clinic Kft –hoz önéletrajzukat beküldő személyek
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Adatfeldolgozónincs
Történik adattovábbítás harmadik országba?nem
Az adat védelmének módjapapír alapú önéletrajzok esetén: zárható iratszekrényelektronikus formában érkezett jelentkezés esetén: jelszóval, tűzfallal megfelelően védett számítógépen
Az adatok törlésének határidejeaz adatfelvételtől számított 1 év

Adatfeldolgozók

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: HostGator Data Centers

Cím: Austin, Texas; 2500 Riverpoint Drive 78754 USA

Telefon: 00+1-713-574-5287

Email: privacy@endurance.com

Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatfeldolgozás célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5.  §  (1) bekezdése,  illetve  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint az információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

KÖNYVELÉS

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés, bérszámfejtés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Open Tax Bt.
Cím: 9028 Győr, Földes Gábor út 28.
Telefon: +36 96 528 021
Email: zsuzsa(kukac)opentax.hu

Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok és könyvelési adatok

Az érintettek köre: ügyfelek és munkavállalók

Az adatfeldolgozás célja: számlázás és bérszámfejtés

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A törvényben meghatározottak szerint

Az adatfeldolgozás jogalapja: önkéntes és szerződéssel összefüggő

Cookie-k kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 2. az adatgyűjtés ténye,
 3. az érintettek köre,
 4. az adatgyűjtés célja,
 5. az adatkezelés időtartama,
 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben másfél évig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie   élettartam:   20   nap;   adatkezelés   célja:   Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu- hu.facebook.com/help/cookies.

Google Adwords konverziókövetés

 1. „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 1. Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választ ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics használata

 1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse   és   feldolgozza   a   cookie-k   általi,   a   Felhasználó   weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS – DM

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,  hogy  Szolgáltató  reklámajánlataival,  egyéb küldeményeivel  a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
 2. az adatgyűjtés ténye,
 3. az érintettek köre,
 4. az adatgyűjtés célja,
 5. az adatkezelés időtartama,
 6. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés céljareklámot tartalmazó küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapjaérintett hozzájárulása
Az érintettek köreA DM levélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkategóriák·         név·         e-mail cím·         postacím·         feliratkozás időpontja·         feliratkozás kori IP cím
Az adatok forrásaA DM levélre feliratkozó valamennyi érintett.
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejea hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.  § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés céljaA közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapjaaz érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az érintettek köreValamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
AdatkategóriákFacebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az adatok forrásaValamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Adatkezelést végző személyek (címzettek)Ügyvezető
Az adatok törlésének határidejeAz adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Ügyfél kapcsolatok és egyéb adatkezelés

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak ) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

Panaszkezelés

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés körében a következőket:
 2. a) az adatgyűjtés ténye,
 3. b) az érintettek köre,
 4. c) az adatgyűjtés célja,
 1. d) az adatkezelés időtartama,
 2. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 3. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név, címAzonosítás.A megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 1. Az adatkezelésidőtartama,azadatoktörlésénekhatárideje:  A  felvett  kifogásról felvett   jegyzőkönyv,   átirat   és   az   arra   adott   válasz   másolati   példányait   a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.. címen,

– e-mail útján a windscreenclinics(kukac)gmail.com e-mail címen,

– telefonon a 06 20 518 22 94. számon.

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Tv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 1. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,

a megváltoztatás,

a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,

a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó  hozzáférhetetlenné  válás ellen.

 1. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 1. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban  résztevő  munkatársai  ellenőrzött  kiválasztásáról, felügyeletéről,

a  részletes  üzemeltetési,  kockázatkezelési  és  szolgáltatási  eljárásrendek kiadásáról.

 1. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.
 2. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

a számítástechnikai csalás,

a kémkedés,

a számítógépvírusok,

a spam-ek,

a hack-ek

és egyéb támadások ellen.

Érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a) a személyes   adatok   kezelése   vagy   továbbítása   kizárólag   az   Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha  az adatkezelést törvény rendelte el,
 3. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. c) törvényben meghatározott egyéb

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 1. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 1. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén jár sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Alulírott kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a kezelt adataimat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok helyesek és teljesek.

Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő – Windscreen Clinic Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.  26166636-2-08)

az általa kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, részemre,

mint igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljára,

továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme céljából kezelje a megadott, általa kezelt személyes adataimat.

Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy Adatkezelő az általam megadott adatokat továbbítsa az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az Adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

Szélvédő Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat

Szélvédő Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat Szélvédő Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Szélvédő javítás Veszprém fényszóró polírozás Tesco parkoló:
Pápa, Siófok, Ajka, Várpalota, Zirc, Devecser, Herend, Érd, Bánd, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Mosonmagyaróvár 8-as főút
Szélvédő javítás Érd fényszóró polírozás Budapest Tesco parkoló:
Érd, Budapest, Diósd, Törökbálint, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Martonvásár, Ercsi, Budaörs, Tököl, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár, M6 – M7 – M0
Szélvédő javítás Székesfehérvár fényszóró polírozás Interspar parkoló:
Agárd, Kisbér, Gárdony, Várpalota, Csór, Érd, Siófok, Szabadbattyán, Pákozd, Zámoly, Seregélyes, Sárkeresztes, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár, M7
Szélvédő javítás Keszthely fényszóró polírozás és vonzáskörzete:
Hévíz, Zalaegerszeg, Tapolca, Devecser, Sümeg, Érd, Marcali, Siófok, Mosonmagyaróvár, M7
Szélvédő javítás Sopron fényszóró polírozás Tesco parkoló:
Kapuvár, Csorna, Kőszeg, Érd, Szombathely, Fertőd, Sárvár, Mosonmagyaróvár, M85
Szélvédő javítás Mosonmagyaróvár fényszóró polírozás Tesco parkoló:
Mosonmagyaróvár, Hédervár, Érd, Hegyeshalom, Halászi, Máriakálnok, Kimle, Jánossomorja, Csorna, Bősárkány, Rajka, Mecsér, M1